Homepage

Welkom op de website van Polter 50+

Woongroep Polter 50+ is bedoeld voor 50-plussers die een bijdrage willen leveren aan het wonen in een woongroep voor ouderen en onze doelstelling onderschrijven.
Deze doelstelling is: Zelfstandig wonen in goed nabuurschap.

We zijn een bonte verzameling mensen, ouder dan 55 jaar, die proberen het leven met elkaar zo aangenaam mogelijk te maken. De meesten zijn met pensioen maar er zijn ook nog een paar werkenden onder ons.
Momenteel bestaat de groep uit iets meer dan 40 bewoners, zowel echtparen als singles. Een belangrijke voorwaarde om in de groep te kunnen functioneren is zelfredzaamheid. Men mag rekenen op burenhulp, eerste opvang bij problemen, maar niet op professionele hulp in medische of sociale zin.
Een andere voorwaarde is dat men lid wordt van de vereniging.

Van nieuwe bewoners verwachten wij motivatie om te willen wonen in onze woongroep: inzet naar vermogen bij activiteiten en het benutten van de mogelijkheden tot ontmoeting.